← Altres convocatòries

Horizon-HLTH-2021-Corona-01-02 -Cohorts unides contra variants preocupants de l'COVID-19

Data tancament:

Temàtica: Aquest tòpic té com a objectiu donar suport a activitats que permetin o contribueixin a el desenvolupament de cohorts i xarxes de COVID-19 a gran escala a tot el món, fins i tot més enllà de les fronteres europees, forjant vincles amb iniciatives europees com a resposta global a la pandèmia.

Dotació: 7.000.000-10.000.000€

Data límit de presentació: 6 maig 2021

Més informació: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState