← Altres convocatòries

Premis a la recerca L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE 2021

Data tancament:

Sol·licitant: Científiques espanyoles en una àrea de les ciències de la vida. Les candidates han de tenir menys de 40 anys, haver obtingut la titulació de doctorat fa més de quatre anys i haver realitzat, al menys, una estada pre o post doctoral d'una durada mínima de dos anys en un centre d'investigació a l'estranger, o un centre espanyol de reconegut prestigi diferent a aquell en què hagi realitzat la tesi doctoral.

Dotació: 15,000 € per a un projecte d'un any.

Data límit de presentació: 7 juny 2021

Més informació: https://www.forwomeninscience.com/statics/filemanager/Bases%20Premios%20For%20Women%20in%20Science%20%202021%20Espa%C3%B1a.pdf