← Altres convocatòries

Contractes Sara Borrell

Data tancament:

Data d'inici: 28 de gener de 2020

Data límit de presentació a l'IRBLleida: 13 de febrer de 2020

Tipus: Recursos humans

Organisme finançador: ISCIII


Resum:

Acció per a la contractació de doctors amb la titulació recent en el camp de les ciències i la tecnologia de la salut durant tres anys. Es disposa d’un màxim de deu sol·licituds i cinc concessions per IIS. 

El grup receptor de la sol·licitud ha de ser diferent del grup on el candidat va fer la seva tesi doctoral. El grup receptor ha d’estar dirigit per un investigador amb el títol de doctor. 

Els candidats han d’estar en possessió del títol de doctor i haver-lo obtingut en una data posterior a l’1 de gener de 2016. Aquest plaç pot ser ampliat en el cas de descans per maternitat o paternitat, malaltia o accident greu amb baixa superior a tres mesos o per atenció a persones en situació de dependència.