← Altres convocatòries

Ajuts 2021 de Promoció de la Recerca en Salut – 9ª edició de la Diputació de Lleida

Data tancament:

Per a la presentació a la convocatòria ‘Ajuts 2021 de Promoció de la Recerca en Salut - 9ª edició de la Diputació de Lleida’ cal presentar una expressió d’interès prèvia. La data límit de recepció d'expressions d'interès és el 8 de març de 2021. Aquesta expressió d'interès és esencial per a poder presentar-se a la convocatòria 2021, només podrán presentarse a la Convocatòria d'Ajuts 2021de Promoció de la Recerca en Salut - 9ª edició de la Diputació de Lleida aquelles persones o grups que hagin entregat les dades sol·licitades en les expresions d'interès dins el termini indicat.

  1. Ajut post-residència per dedicació a recerca: Ajut per a la incorporació a l'IRBLleida de professionals amb formació sanitària especialitzada per desenvolupar o participar en un projecte de recerca en salut (nou o ja iniciat) en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. L'objectiu d'aquest ajut és introduir els professionals sanitaris amb formació especialitzada en l'àmbit de la recerca.
  2. Ajut post-residència per dedicació a recerca per a professionals de centres de Salut de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran: Ajut per a que professionals amb formació sanitària especialitzada que exerceixin a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran abans i/o mentre gaudeixin de l'ajut, desenvolupin o participin en un projecte de recerca en salut (nou o ja iniciat) en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. L'objectiu d'aquest ajut és introduir en la recerca als professionals sanitaris amb formació especialitzada de la Regió Sanitaria de la Regió Sanitaria de l'Alt Pirineu i Aran en l'àmbit de la recerca.
  3. Ajut post-residència per a donar suport al CREBA: Ajut per a la incorporació d'un professional mèdic amb formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i activitats de formació en models experimentals porcins del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).
  4. Ajuts per a la finalització de tesi doctoral: Ajuts per a estudiants de doctorat que estiguin matriculats en el programa de Doctorat en Salut o el Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la Universitat de Lleida (UdL), que estiguin esgotant (que finalitzi al llarg de l'any 2021) un contracte predoctoral i que hagin gaudit, almenys, de 24 mesos de contracte predoctoral a data de 31 de desembre de 2021.