← Altres convocatòries

Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS)

Data tancament:

Data límit de presentació de la mostra d’interès a l'IRBLleida: 14 de gener de 2021

Tipus: Personal

Organisme finançador: Departament de Salut

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8311/1830453.pdf