← Altres convocatòries

Ajudes a Projectes en Càncer 2021

Data tancament:

P1 Estudis Clínics AECC

 • Finalitat: Estudis clínics independents multicèntrics que responguin a les necessitats clíniques dels pacients de càncer.
 • Beneficiaris: Investigadors que desenvolupin la seva activitat en institucions sanitàries, organismes públics de recerca o altres centres de recerca espanyols sense ànim de lucre.
 • El  termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de desembre de 2020.
 • Durada: 5 anys màxim.
 • Dotació: 1.000.000€ màxim.
 • Més informació: https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/14_PROYECTOS_ESTUDIOS_CL%C3%8DNICOS_AECC_2021.pdf

P2 AECC Innova

 • Finalitat: La transferència dels resultats del laboratori al pacient, a través d'una convocatòria pública enfocada a finançar tecnologies i projectes en càncer amb potencial comercial, desenvolupats en una entitat pública o privada sense fins lucratius i capacitada per a la recerca científica a Espanya.
 • Beneficiaris: Investigadors i investigadores vinculats a la xarxa del programa Centres de la Fundació Científica AECC.
 • El  termini de presentació de sol·licituds finalitza el 11 de febrer de 2021.
 • Durada: 5 anys màxim.
 • Dotació: 180.000€ màxim.
 • Més informació: https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/13_PROYECTOS_INNOVA_AECC_2021.pdf

P3 Proyectos Coordinados AECC

P4 Projectes Estratègics AECC

 • Finalitat Desenvolupament de línies de recerca estratègiques per a la AECC i els pacients de càncer, amb la finalitat d'abordar els reptes en línies com a cures pal·liatives, oncologia radioteràpica, prevenció i epidemiologia.
 • Beneficiaris: Investigadors amb una carrera científica sòlida demostrable (més de 5 anys com a investigador principal).
 • El  termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de desembre de 2020.
 • Durada: 3 anys.
 • Dotació: 150.000€.
 • Més informació: https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/10_PROYECTOS_ESTRAT%C3%89GICOS_AECC_2021.pdf

P5 Projectes AECC

 • Finalitat: Recerques de qualitat en càncer de línies ja consolidades perquè puguin continuar i continuar avançant en l'obtenció de resultats.
 • Beneficiaris: Investigadors i investigadores amb una carrera científica sòlida demostrable (més de 5 anys com a investigador principal).
 • El  termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de desembre de 2020.
 • Duracda: 3 anys.
 • Dotació: 300,000€.
 • Més informació: https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/09_PROYECTOS_GENERALES_AECC_2021.pdf

P6 Projectes Lab AECC

 • Finalitat: Grups emergents perquè consolidin les seves línies de recerca en càncer, mitjançant la concessió d'ajudes financeres a projectes de qualitat amb clara orientació translacional i que es realitzin íntegrament a Espanya.
 • Beneficiaris: Investigadors que hagin començat la seva carrera científica independent des de fa menys de 5 anys.
 • El  termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de gener de 2021.
 • Durada: 3 anys.
 • Dotació: 300.000€.
 • Més informació: https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/08_PROYECTOS_LAB_AECC_2021.pdf

P7 Idees Llavor AECC

 • Finlalitat: Promovem la generació de noves oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, podran concretar-se en projectes sòlids de recerca.
 • Beneficiaris: Doctors o especialistes clínics matriculats en un programa de doctorat.
 • El  termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de novembre de 2020. 
 • Duradad: 2 anys.
 • Dotació: 20,000€
 • Més informació: https://www.aecc.es/sites/default/files/ayudas/2020-11/07_PROYECTOS_IDEAS_SEMILLA_AECC_2021.pdf