← Altres convocatòries

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2021)

Data tancament:

Data límit de presentació a l'IRBLleida: 20 d'octubre de 2020

Tipus: Personal

Organisme finançador: AGAUR

Més informació: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2021)

Un cop presentada la sol·licitud telemàtica a l’AGAUR heu d'enviar, com a molt tard el dia límit de sol·licitud (20 d’octubre) a projects@irblleida.cat:

  1. copia de la sol·licitud 
  2. copia documentació annexa adjuntada
  3. Formulari d’autoavaluació signat pel candidat i pel tutor de tesi (disponible al peu)

Donada la situació actual, s’amplia fins el dia 23 d’octubre la data per rebre el formulari d’autoavaluació degudament signat. El podeu portar a l’oficina de gestió de l’IRBLleida a la unitat de projectes pre-aware.

Formulari d’autoavaluació