Directory
Ines De La Rosa Zurera

Ines De La Rosa Zurera

Degree: Master’s degree


idelarosa(ELIMINAR)@irblleida.cat

Publications

 • Barcelo, C.; Siso, P.; de la Rosa, I.; Megino-Luque, C.; Navaridas, R.; Maiques, O.; Urdanibia, I.; Eritja, N.; Soria, X.; Potrony, M.; Calbet-Llopart, N.; Puig, S.; Matias-Guiu, X.; Marti, R. M.; Macia, A.

  M-CSF as a therapeutic target in BRAF(V600E) melanoma resistant to BRAF inhibitors.

  BRITISH JOURNAL OF CANCER 127 1142-1152. .

  [doi:10.1038/s41416-022-01886-4]

 • Megino-Luque, Cristina; Siso, Pol; Mota-Martorell, Natalia; Navaridas, Raul; de la Rosa I; Urdanibia, Izaskun; Alberti-Valls, Manel; Santacana, Maria; Pinyol, Miquel; Bonifaci, Nuria; Macia, Anna; Llobet-Navas, David; Gatius, Sonia; Matias-Guiu, Xavier; Eritja, Nuria

  ARID1A-deficient cells require HDAC6 for progression of endometrial carcinoma.

  MOLECULAR ONCOLOGY 16 2235-2259. .

  [doi:10.1002/1878-0261.13193]

 • Soria X; Vilardell F; Maiques Ó; Barceló C; Sisó P; de la Rosa I; Velasco A; Cuevas D; Santacana M; Gatius S; Matías-Guiu X; Rodrigo A; Macià A; Martí RM

  BRAF(V600E)

  Mutant Allele Frequency (MAF) Influences Melanoma Clinicopathologic Characteristics

  Cancers 13 -. .

  [doi:10.3390/cancers13205073]

 • Barcelo, C; Siso, P; Maiques, O; de la Rosa, I; Marti, RM; Macia, A

  T-type calcium channels: A potential novel target in melanoma

  Cancers 12 -. .

  [doi:10.3390/cancers12020391]

Projects

 • Análisis del microambiente tumoral del melanoma cutáneo asociado al perfil genético y/o a la aparición de resistencias