Serveis científico tècnics

Farma

|Alt Imatge|

La missió del SCT Farma és donar suport als grups de recerca clínica de l'Institut en tot el que necessitin per dur a terme qualsevol assaig clínic amb medicaments.

És una unitat funcional formada per 15 professionals, entre els quals, 9 infermeres de recerca. Per desplegar aquesta missió, la unitat es planteja assolir els següents objectius:

  • Oferir suport tècnic i assessorament als grups d'investigació que ho sol·licitin sobre el disseny de l'estudi, coordinació i realització del mateix en l'àmbit assistencial.
  • Ajudar a que els estudis clínics es portin a terme complint les Normes de Bona Pràctica Clínica (NBPC) en recerca. 


Per a més informació, consulteu la documentació adjunta.

Documents

Funcionament

Descarregar

Informació

Descarregar

Sol·licitud

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dr. Joan Antoni Schoenenberger