Recerca > Altres línies

Grup d'investigació de cures de salut (GRECS)

El grup està format per infermeres i fisioterapeutes de la pràctica clínica (Hospital Universitari Santa Maria-GSS, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Atenció Primària) i professorat (Universitat de Lleida). Les principals àrees de recerca són l'envelliment saludable i actiu i els serveis sanitaris. El Grup de Recerca en Infermeria i Salut participa en diferents projectes a nivell nacional, europeu i internacional. A nivell europeu, els investigadors són socis del projecte TOY (Together Old and Young project): Intergenerational Learning Involving Young Children and Older People (Grundtvig- Lifelonglearning Programme). A nivell nacional i internacional, a través de la col·laboració establerta amb la Unitat d'Investigació en Infermeria i Salut (Investén-isciii), el grup se centra en el Programa de Guies de Millors Pràctiques finançat pel Ministeri de Salut del govern d'Ontario i l'Institut de Salut Carlos III , com a part del Ministeri d'Economia i Hisenda espanyol. Algunes de les directrius desenvolupades i implementades inclouen pràctiques basades en l'evidència per reduir les caigudes en persones grans, el tractament d'úlceres de pressió, la gestió de la incontinència, l'atenció pal·liativa o la gestió del dolor. Com a part del Centre de Col·laboració Espanyola de l'Institut Joanna Briggs, el grup està implicat en la implantació de les Bones Pràctiques Evidents d'Infermeria en diferents entorns clínics, mitjançant un conveni signat entre l'Institut de Salut Carlos III (Unitat d'Investigació en Infermeria i Salut: Investén-isciii) i els sistemes de salut regionals espanyols.

Publicació destacada

Abajo M; Betriu À; Arroyo D; Gracia M; Del Pino MD; Martínez I; Valdivielso JM; Fernández E

Mineral metabolism factors predict accelerated progression of common carotid intima-media thickness in chronic kidney disease: the NEFRONA study

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 32 1882-1891. .

[doi:10.1093/ndt/gfw306]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Montserrat Gea Sanchez

Montserrat Gea Sanchez