Recerca > Neurociències

Neurobiologia molecular i del desenvolupament

El nostre objectiu és la caracterització de nous mecanismes moleculars implicats en la formació (desenvolupament) i remodelació (neurogènesi adulta) dels circuits neuronals en el sistema nerviós dels vertebrats. Els nostres models són ratolins modificats genèticament i esperem que els nostres estudis ajudin a llançar llum sobre l'etiologia de trastorns neurològics i psiquiàtrics com l'esquizofrènia i l'autisme, així com de malalties neurodegeneratives com la malaltia d'Alzheimer, en humans. En els nostres estudis utilitzem un ampli espectre d'enfocaments tècnics, des d'in vivo (comportament, genètica de ratolins, electroporación in utero i processament i anàlisi de teixits), in vitro (cultiu de teixits primaris d'explants o de neurones dissociades) fins a bioquímica i biologia molecular.

Publicació destacada

Espinet C; Gonzalo H; Fleitas C; Menal MJ; Egea J

Oxidative Stress and Neurodegenerative Diseases: A Neurotrophic Approach

CURRENT DRUG TARGETS 16 20-30. .

[doi:10.2174/1389450116666150107153233]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Joaquim Egea Navarro

Joaquim Egea Navarro

Biomedicine I / Biomedicina I
1st floor / 1a planta