Recerca > Medicina i teràpia experimental

Cirurgia Endocrina, Bariàtrica i Metabòlica

Les línies d'investigació del grup de Cirurgia Endocrina estan centrades en:

  1. Estudiar els efectes de la cirurgia bariàtrica sobre la composició lipídica de diferents compartiments orgànics.
  2. Estudiar la possibilitat de reversió de lesions ateromatoses mitjançant la cirurgia bariàtrica
  3. Valoració de l'eficàcia de la detecció del gangli sentinella en el cacinoma papil·lar de tiroide mitjançant la tecnologia magnètica.

Publicacions destacades

Serrano JCE; Baena-Fustegueras JA; Martin-Gari M; Rassendren H; Cassanye A; Naudí A; López-Cano C; Sánchez E; de la Fuente-Juárez MC; Herrerías González F; Olsina Kissler JJ; Lecube A; Portero-Otín M

Adipose Tissue Protein Glycoxidation is Associated With Weight-Loss Potential.

OBESITY 27 1133-1140. .

[doi:10.1002/oby.22501]

Escartin, Alfredo; Gonzalez, Marta; Cuello, Elena; Pinillos, Ana; Muriel, Pablo; Merichal, Mireia; Palacios, Victor; Escoll, Jordi; Gas, Cristina; Olsina, Jorge-Juan

Acute Cholecystitis in Very Elderly Patients: Disease Management, Outcomes, and Risk Factors for Complications.

Surgery Research And Practice 2019 9709242-9709242. .

[doi:10.1155/2019/9709242]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Juan A. Baena Fustegueras

Juan A. Baena Fustegueras