Recerca > Medicina i teràpia experimental

Recerca clínica i experimental en patologia digestiva i hematològica

La recerca del grup gira al voltant de la carcinogènesi colo-rectal i les malalties i laboratori en hematologia. Té una vessant de recerca clínica i un altra de recerca bàsica, sense oblidar la recerca en docència. El grup es va constituir i va ser enregistrat l'any 1995. És un grup de recerca consolidat de la Universitat de Lleida.

Línies de recerca:

  • Factors pronòstics dels pacients amb càncer colorectal
  • Factors que ajuden al procés diagnòstic i terapèutic del càncer colorectal
  • Estudi de la carcinogènesi colònica experimental induïda químicament en models murins
  • Activitat telomerasa en cèl·lules neoplàsiques
  • Tècniques i procediments en el laboratori hematològic (hematimetria i citometria de flux)
  • Recerca clínica i bàsica en malalties hematològiques

Publicació destacada

Yuguero O; Forné C; Esquerda M; Pifarré J; Abadías MJ; Viñas J

Empathy and burnout of emergency professionals of a health region A cross-sectional study

Medicine 96 e8030-. .

[doi:10.1097/MD.0000000000008030]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Josep Maria Reñé Espinet

Josep Maria Reñé Espinet