Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Oxidatiu

Recerca clínica i experimental en patologia digestiva i hematològica

La recerca del grup gira al voltant de la carcinogènesi colo-rectal i les malalties i laboratori en hematologia. Té una vessant de recerca clínica i un altra de recerca bàsica, sense oblidar la recerca en docència. El grup es va constituir i va ser enregistrat l'any 1995. És un grup de recerca consolidat de la Universitat de Lleida.

Línies de recerca:

  • Factors pronòstics dels pacients amb càncer colorectal
  • Factors que ajuden al procés diagnòstic i terapèutic del càncer colorectal
  • Estudi de la carcinogènesi colònica experimental induïda químicament en models murins
  • Activitat telomerasa en cèl·lules neoplàsiques
  • Tècniques i procediments en el laboratori hematològic (hematimetria i citometria de flux)
  • Recerca clínica i bàsica en malalties hematològiques

Publicacions destacades

Collado, R; Puiggros, A; Lopez-Guerrero, JA; Calasanz, MJ; Larrayoz, MJ; Ivars, D; Garcia-Casado, Z; Abella, E; Orero, MT; Talavera, E; Oliveira, AC; Hernandez-Rivas, JM; Hernandez-Sanchez, M; Luño E; Valiente, A; Grau, J; Portal, I; Gardella, S; Salgado, AC; Gimenez, MT; Ardanaz, MT; Campeny, A; Hernandez, JJ; Alvarez, S; Espinet, B; Carbonell, F

Chronic lymphocytic leukemia with isochromosome 17q: An aggressive subgroup associated with TP53 mutations and complex karyotypes

CANCER LETTERS 409 42-48. .

[doi:10.1016/j.canlet.2017.08.041]

Yuguero, O; Forne, C; Esquerda, M; Pifarre, J; Abadias, MJ; Viñas J

Empathy and burnout of emergency professionals of a health region A cross-sectional study

Medicine 96 e8030-. .

[doi:10.1097/MD.0000000000008030]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Josep Maria Reñé Espinet

Josep Maria Reñé Espinet

Hospital Universitari Arnau de Vilanova