Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Senyalització en llevats

Les nostres línies de treball principals posseeixen una doble orientació, bàsica i aplicada:


Orientació bàsica:

  1. Respostes a estrès mediades per rutes de transducción de senyal (TOR, Ras/PKA, AMPK/Snf1, Pkc1-MAPK, GCN2, PDK1/YPK1...).
  2. Estudi dels mecanismes de l'homeòstasi del ferro, la seva relació amb el reciclatge de nutrients a través de l'autofàgia i el seu impacte en l'envelliment i la mortalitat en Saccharomyces. cerevisiae, amb un objectiu traslacional cap a estudis relacionats amb l'anèmia ferropenica i el càncer de mama.
  3. Humanització de llevat amb ferritines humanes a fi d'aprofundir en els mecanismes de homeóstasis del ferro i la supervivència cel·lular.

Orientació aplicada:

  1. Disseny d'estratègies que permetin incrementar els nivells de ferro endogen per al seu ús com a complement nutricional.
  2. Dissenyar estratègies d'evolució dirigida per a obtenir ceps millorats per al seu ús en la producció alimentària.

Publicacions destacades

Montellà-Manuel S; Pujol-Carrion N; de la Torre-Ruiz MA

Aft1 Nuclear Localization and Transcriptional Response to Iron Starvation Rely upon TORC2/Ypk1 Signaling and Sphingolipid Biosynthesis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 24 -. .

[doi:10.3390/ijms24032438]

Pujol-Carrion, N; Torre-Ruiz MA

Physical interaction between the MAPK Slt2 of the PKC1-MAPK pathway and Grx3/Grx4 glutaredoxins is required for the oxidative stress response in budding yeast

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 103 107-120. .

[doi:10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.023]

Mozo-Villarías A; Cedano J; Querol E

Vector description of electric and hydrophobic interactions in protein homodimers

EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 45 341-346. .

[doi:10.1007/s00249-015-1100-3]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Mª Angeles De La Torre Ruiz

Mª Angeles De La Torre Ruiz

973 702 941/ 973 702 410

Biomedicine I / Biomedicina I
4th floor / 4a planta