Recerca > Estrès en sistemes biològics

Biologia molecular de llevats

El grup estudia l'efecte de condicions d'estrès ambiental sobre la proliferació cel·lular en el llevat Saccharomyces cerevisiae, com model d'organisme eucariota unicel·lular manipulable genèticament, així com les vies de transducció i els sistemes enzimàtics implicats en la defensa i reparació del dany per estrès. Es fa especial èmfasi en l'estrès oxidatiu (donades les seves implicacions biomèdiques), i en el paper protector dels sistemes glutaredoxina, els quals estan implicats en diversos processos cel.lulars, ja que, entre altres funcions, participen en la formació de proteïnes amb centres Fe-S. Defectes en aquests co-factors causen diversos desordres cel.lulars com disfuncions mitocondrials, alteracions en la homeostasis del ferro i inestabilitat genòmica, alteracions associades a nombroses malalties humanes.

Informació de contacte

Gemma Belli Martinez

Gemma Belli Martinez