Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Oxidatiu

Biologia molecular de llevats

El grup estudia l'efecte de condicions d'estrès ambiental sobre la proliferació cel·lular en el llevat Saccharomyces cerevisiae, com model d'organisme eucariota unicel·lular manipulable genèticament, així com les vies de transducció i els sistemes enzimàtics implicats en la defensa i reparació del dany per estrès. Es fa especial èmfasi en l'estrès oxidatiu (donades les seves implicacions biomèdiques), i en el paper protector dels sistemes glutaredoxina, els quals estan implicats en diversos processos cel·lulars, ja que, entre altres funcions, participen en la formació de proteïnes amb centres Fe-S. Defectes en aquests co-factors causen diversos desordres cel·lulars com disfuncions mitocondrials, alteracions en la homeostasis del ferro i inestabilitat genòmica, alteracions associades a nombroses malalties humanes.

Altres projectes en col·laboració:

  • Millora de les propietats tecnològiques i nutricionals d'aliments utilitzant gels i emulsions formats a partir de carbohidrats no purificats obtinguts de fonts alternatives (CARBOTECH). Ministeri de Ciència, Innovació i universitats. Convocatòria 2018
  • Molecular mechanisms involved in coordinating chromosome replication and disjunction (CHOREDIS). Ministeri de Ciència, Innovació i universitats. Convocatòria 2018

Publicacions destacades

Gil, FN; Belli, G; Viegas, CA

The Saccharomyces cerevisiae response to stress caused by the herbicidal active substance alachlor requires the iron regulon transcription factor Aft1p

Environmental Microbiology 19 485-499. .

[doi:10.1111/1462-2920.13439]

Perez-Sampietro, M; Serra-Cardona, A; Canadell, D; Casas, C; Ariño J; Herrero, E

The yeast Aft2 transcription factor determines selenite toxicity by controlling the low affinity phosphate transport system

SCIENTIFIC REPORTS 6 32836-32836. .

[doi:10.1038/srep32836]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Gemma Belli Martinez

Gemma Belli Martinez

Biomedicine I / Biomedicina I
1st floor / 1a planta