Inici

Serveis cientificotècnics

Bioestadística (UBiostat)

La Unitat de Bioestadística (UBiostat), ubicada a la quarta planta de l’edifici Biomedicina II, té la missió de contribuir a generar coneixement per millorar la salut. Els mètodes estadístics són essencials per dissenyar estudis, analitzar dades i interpretar els resultats. A la UBiostat es treballa amb els Investigadors per convertir les dades en informació útil per fer avançar la recerca. La UBiostat depèn de la direcció de l'IRBLLEIDA.

L'objectiu principal de la UBiostat és reforçar l'eficiència i la qualitat de la recerca dels grups de l'IRBLLEIDA. Aquest objectiu es concreta en les funcions següents:

1. Proporcionar assessorament metodològic i suport per al disseny, l'anàlisi de dades i la publicació d'estudis dels grups de recerca de l'IRBLleida.

2. Participar en equips multidisciplinars per millorar els processos de validació i integració de dades per a la recerca dels grups de l'IRBLLEIDA.

3. Dur a terme recerca pròpia, tant metodològica com aplicada, en coherència amb els grups de recerca de l'IRBLleida.

4. Participar de manera activa en les xarxes nacionals i internacionals de Bioestadística.

5. Organitzar i participar en cursos de formació en Estadística i Metodologia de la Recerca, en el context del Pla de Formació de l'IRBLleida.

6. Formar estudiants de màster i doctorat que col·laborin amb els investigadors de la UBiostat i de l'IRBLLEIDA.

7. Proporcionar assessorament metodològic i suport per al disseny, l'anàlisi de dades i la publicació d'estudis a entitats externes mitjançant l'establiment de convenis de col·laboració.

Recursos humans:
Actualment la UBiostat està formada pels següents professionals, experts en Estadística i Metodologia de la Recerca:
Carles Forné
Montserrat Martínez
Hèctor Perpiñán
Montserrat Rué
Joan Valls

A més a més, hi ha dos estadístics adscrits al Grup de Recerca Translacional en Medicina Respiratòria:
Iván David Benítez
Sandra Bertran

Actualment, Montserrat Rué fa les tasques següents de coordinació de la UBiostat:
• Valoració de les necessitats de serveis dels grups de recerca.
• Establiment del pla de treball i del pressupost del projecte.
• Priorització de les sol·licituds.
• Distribució de tasques entre els membres de la UBiostat.
• Seguiment dels projectes amb els grups de recerca.

Dades de contacte