Inici

Institucions
  • L'IRBLLEIDA és un Institut de Recerca en el que participen la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, l'IRBLLEIDA està compromés en avançar en la recerca biomèdica com a mitja per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial óptima en situacions de malaltia. La interacció entre els professionals d'ambdues institucions ha de permetre sinèrgies que facilitin aquesta tasca.
  • L'IRBLLEIDA està constituït per grups de recerca de la Facultat de Medicina de la UdL, de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l'Hospital Universitari de Santa Maria i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a Lleida.
  • Les seves activitats inclouen des de recerca bàsica fins a recerca en l'àmbit d'atenció primària i hospitalària, passant per la recerca traslacional pròpia de l'àmbit biomèdic.