Inici
Propostes de futur

Àmbit general

 • Consolidació de línies prioritàries transversals entre els tres àmbits de recerca (Bàsica, Translacional i Clínico-Epidemiològica).
 • Establiment de mecanismes de sinèrgies entre els grups dels tres àmbits de recerca (Bàsica, Translacional-Aplicada i Clínico-Experimental).
 • Política coherent de captació d'investigadors.
 • Política coherent de captació de recursos.
 • Potenciació de serveis científico-tècnics, que potenciïn els tres àmbits de recerca (Bàsica, Translacional-Aplicada i Clínico-Experimental).
 • Programa d'interacció amb els altres integrants del Parc Científic Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
 • Interacció amb indústries de l'àmbit biomèdic o biotecnològic.
 • Increment de la relació amb la societat civil.

Àmbit de recerca biomèdica bàsica i translacional

 • Habilitació de nous espais per la recerca básica-translacional.
 • Espais de recerca en l'edifici d'ús mixt docent-recerca.
 • En aquest edifici es dedica a la recerca les plantes tercera i quarta, d'un total de 600 m2, on està l'estabulari. A continuació es presentan els plànols d'aquestes dues plantes.
 • Espais al nou edifici de recerca. Aquest edifici es construir en dues fases de 4000 m2 cadascuna, en el recinte de l'HUAV. La primer fase d'aquest edifici s'ha finançiat gràcies a la concessió d'una ajuda del Plan Nacional de I+D+I per a projectes d'I+D realitzats en parcs científics i tecnològics (Convocatoria de 11 d'abril de 2006; BOE de 28 d'abril de 2006).
 • La proposta d'espais es la següent.
SERVEIS COMUNS 2550 m2
LABORATORIS 3024 m2
ADMINISTRACIO 740 m2
TOTAL ÚTIL 6314 m2
TOTAL A CONSTRUIR 8000 m2 • Construcció i adequació de nous espais de recerca en sinèrgia amb el Parc Científic i Tecnològic de Lleida.
 • Integració dels grups en xarxes de recerca d'àmbit estatal i europeu.
 • Incorporació de nous investigadors que complementin les línies de recerca actuals i permetin situar l'IRBLLEIDA en una posició competitiva en l'entorn de l'estat.
 • Afavoriment de creació de nous grups emergents.
 • Pla d'inversions en infrastructura.

Àmbit de recerca clínico-epidemiològica i d'assaigs clínics

 • Potenciar la realització d'assaigs clínics amb medicaments així com estudis post-autorització (EPA).
 • Potenciar la recerca en avaluació de serveis de salut.
 • Potenciació d'una Unitat de suport a la gestió de projectes, fons de recerca i personal col·laborador.
 • Potenciació de la Unitat de bioestadística i suport metodològic.
 • Professionalització del CEIC de l'HUAV.
 • Millora de la formació en el disseny i desenvolupament d'estudis de farmacoepidemiologia i d'assaigs clínics.