← Altres projectes

Nous biomarcadors per detectar l'esclerosi múltiple precoç

El Grup de Neuroimmunologia està estudiant les possibles causes de l'esclerosi múltiple (MS) i investiga per descobrir nous biomarcadors que ajuden als metges a detectar de manera precoç la malaltia. En concret, els investigadors estudien la implicació de mitocondris (òrgans que es troben en les cèl·lules i tenen un paper important en el procés d'envelliment) i l'estrès oxidatiu com a components importants en l'origen i l'evolució de la malaltia.

L'EM és una malaltia inflamatoria i que destrueix la mielina (una substància que protegeix les neurones) i la malaltia autoimmune, que afecta el sistema nerviós central.