← Altres convocatòries

Ajudes a la Recerca Ignacio H. de Larramendi

Data tancament:

Data límit de presentació al'IRBLleida: Dimarts, 9 d’octubre de 2019

Tipus: Projectes

Organisme finançador: Fundació MAPFRE


Resum:

Fundación MAPFRE convoca Ajudes a la recerca amb l’objectiu de facilitar recolzament econòmic per la realització de projectes de recerca en les àrees de Promoció de la Salut i Assegurança i Previsió Social.

Les ajudes estan dirigides a investigadors o equips de recerca de l’àmbit acadèmic i professional, que desitgin desenvolupar programes de recerca en les àrees mencionades, de forma independent o en el marc de universitats, hospitals, empreses o centres de recerca als que estiguin adscrits.

L’ ajuda s’atorgarà a l’investigador principal com a beneficiari de la mateixa o, sota petició, a la institució a la que estigui adscrit i on dugui a terme la recerca, sempre que l’ajuda es destini exclusivament a aquest fi.

L’import brut màxim de cadascuna serà el següent:

  • Promoció de la Salut: 30.000 euros.
  • Assegurança i Previsió Social: 15.000 euros.

La duració de l’ajuda a la recerca serà d’un any natural des de la data de la seva acceptació i formalització.

La sol·licitud es farà a través del formulari online disponible a la pàgina web de la Fundación MAPFRE.

Per més informació, consulti les bases aquí.