← Altres convocatòries

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2020)

Data tancament:

Tipus: Recursos Humans

Organisme finançador: Agencia de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca


Nota: El link per calcular la nota mitja de l’expedient per a estudis cursats a l’estranger ha canviat. A continuació trobareu el link correcte:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html


Resum:

Convocatòria cofinançada pel Fons Social Europeu.
Són ajuts a les universitats a centres de recerca i/o fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca mitjançant la incorporació d'aquest personal en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.

Accés a la convocatoria.

Els candidats a la convocatòria hauran d’entregar per registre a l’IRBLleida, abans de les 14:00 del dia 14 d’octubre

  1. Sol·licitud de l'ajut que es genera un cop s’ha presentat online
  2. Plantilla d’autoavaluació del candidat, degudament signada per l’interessat i el seu tutor

A més a més, també cal que ens feu arribar per email tota la documentació en pdf adjuntada a la sol·licitud, a projects(ELIMINAR)@irblleida.cat

A continuació trobareu els criteris de priorització de l'IRBLleida, aprovats per l’AGAUR, i també la plantilla d'autoavaluació (modificat el 7 d’octubre).

ACTUALIZACIÓ: Llista de candidats prioritzats disponible a  continuació.