← Altres convocatòries

Resolució definitiva - Convocatòria d'Ajuts 2019 de Promoció a la Recerca en Salut. 7a edició. Modalitats A, B i C

Data tancament:

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) obre la setena convocatòria d'ajuts per a la Promoció de la Recerca en Salut.

Aquesta convocatòria tradicionalment ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Lleida. Aquest any, comptem també amb el suport de la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Gestió de Serveis Sanitaris.

  • A. Ajuts post‐residència: Ajuts generals per a la incorporació de professionals que, havent acabat el període de formació sanitària especialitzada (MIR, EIR, PIR, FIR, LLIR..) dins dels anys 2017 a 2019, desitgin desenvolupar un projecte de recerca en salut.
  • B. Ajut post‐residència per a recerca en model porcí: Ajuts específics per a la incorporació de professionals que, havent acabat dins dels anys 2017 a 2019 el període de formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques, desitgin donar suport al desenvolupament de projectes en models experimentals del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).
  • C. Ajuts per a la finalització de tesi doctoral: Ajuts per a estudiants de doctorat en ciències de la salut que estiguin esgotant una beca predoctoral concedida en concurrència competitiva, i que estiguin matriculats en el programa de doctorat en salut de la UdL.