← Altres convocatòries

Ajudes a equips de Recerca Científica Biomèdica - Fundación BBVA

Data tancament:

Data límit de presentació a l’IRBLleida: Divendres, 22 de novembre de 2019.

Tipus: Projecte

Organisme finançador: Fundació BBVA


Resum:

Les ajudes a projectes de recerca objecte d’aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l’impuls de la recerca científica i la seva projecció a la societat, com a forma d’ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de forma eficaç els principals reptes del segle XXI.

En l’àrea de Biomedicina es concediran un màxim de 5 ajudes, amb un import brut màxim de 125.000 euros per a cadascuna d'elles. El termini màxim d'execució dels projectes seleccionats serà de 3 anys. Les ajudes aniran destinades a projectes de recerca altament innovadors en les dues àrees transversals següents:

  • Metabolisme i malaltia. Els efectes del metabolisme en la malaltia abarca processos cel·lulars com l’envelliment cel·lular, la senyalització i la regulació gènica, l'apoptosi i el metabolisme de les grasses pel que, en última instància, s’associa a malalties prevalents com el síndrome metabòlic o els processos del càncer. Els projectes que es presentin a aquesta convocatoria han de representar avenços potencialment significatius en el coneixement de les alteracions en el metabolisme de processos cel·lulars que, en útmia instància, apareixin associats al desenvolupament d’una malaltia, amb el fi d’avançar en la seva comprensió, diagnòstic i abortage.
  • Imatge molecular. Aquesta convocatòria té com a objectiu fomentar el desenvolupament de noves aproximacions en el camp de la imatge molecular que, combinat amb tècniques de bioquímica i biologia molecular, tecnologies facilitadores esencials com la nanotecnologi i altres, permetin impulsar noves aplicacions diagnòstiques i terapèutico-diagnòstiques (teranòstiques) de les tècniques d’imatge biomèdica. L’objectiu dels proejctes que concurreixin a aquesta convocatòria ha de ser avançar en el desenvolupament de marcadors d'imatge per a la caracterització in vivo d’esdeveniments que tenen lloc a nivell molecular i cel·lular, tane en condicions funcionals normals com patològiques, permetent així un millor coneixement de potencials anormalitats bioquímiques y fisiològiques que puguin proporcionar l’accés a nous marcadors primerencs de malalties.

En el área de Big Data, se concederá un máximo de 5 ayudas, con un importe bruto máximo de 100.000 euros para cada una de ellas, destinadas a proyectos de investigación básica o aplicada para el análisis de big and complex data, incluyendo técnicas y algoritmos de machine learning, classification and regression trees, linear models for wide data, random forest and boosting, support vector machines, kernel methods y pattern recognition o data visualization. El termini màxim d'execució dels projectes seleccionats serà de 2 anys.

Per més informació:

Ajudes Recerca Científica BBVA