← Altres convocatòries

Convocatòria d'Ajuts 2018 de Promoció a la Recerca en Salut. 6a edició.

Data tancament:

Data d’inici: Dimarts, 17 d’abril de 2018

Tipus: Recursos Humans


Aquesta convocatòria tradicionalment ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Lleida. Enguany, comptem també amb el suport de la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Gestió de Serveis Sanitaris. Les bases completes es poden consultar aquí.

S’ha publicat dos esmenas a la convocatòria, es pot descarregar aquí i aquí (amb data 23 i 27 de Abril de 2018).

Aquestes ajudes estan dividides en tres modalitats:

A. Ajuts post-residència: S'ofereixen 4 ajuts. La seva finalitat és incorporar professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada (MIR, EIR, PIR, FIR, LLIR) als hospitals corresponents a l'àmbit de la Gerència Territorial de l'ICS a Lleida i Alt Pirineu i Aran, i de Gestió de Serveis Sanitaris, o a la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Lleida, durant l'any 2018.

Els ajuts tindran una durada màxima d'un any, i consistiran en un import de 20.000€ anuals per ajut, destinats a cobrir la remuneració del beneficiari. La percepció de l'ajut serà compatible amb contractes assistencials, i la seva quantia podrà ser incrementada a voluntat per part dels grups de recerca sol·licitants, mitjançant fons propis específicament destinats a aquesta finalitat.

El treball de recerca a desenvolupar pels candidats haurà d'estar emmarcat dins d'un projecte, i es realitzarà sota la direcció d'un IP o tutor científic, que haurà d'estar adscrit a un grup de recerca de l'IRBLleida

Els formularis de sol·licitud d'aquesta modalitat es poden descarregar aquí.

La memòria del treball a desenvolupar es pot descarregar aquí.

B. Ajut post-residència per a recerca en model porcí:

S'ofereixen 2 ajuts. La seva finalitat és incorporar professionals que acabin el període de formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques a l'any 2018, i desitgin donar suport al desenvolupament de projectes en models experimentals del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).

Els ajuts tindran una durada màxima d'un any, i consistiran en un import de 20.000€ anuals per ajut, destinats a cobrir la remuneració del beneficiari. La percepció de l'ajut serà compatible amb contractes assistencials, i la seva quantia podrà ser incrementada a voluntat per part dels grups de recerca sol·licitants, mitjançant fons propis específicament destinats a aquesta finalitat.

El treball de recerca a desenvolupar pels candidats haurà d'estar emmarcat dins d'un projecte, i es realitzarà sota la direcció d'un IP o tutor científic, que haurà d'estar adscrit a un grup de recerca de l'IRBLleida.

Els formularis de sol·licitud d'aquesta modalitat es poden descarregar aquí.

La memòria del treball a desenvolupar es pot descarregar aquí.

Els ajuts tipus A i B estaran finançats per la Diputació de Lleida en forma de contracte de recerca a l'IRBLleida, i inicialment 4 d'aquests ajuts estaran complementats per un contracte assistencial per part de la gerència territorial.

C. Ajuts per a la finalització de tesi doctoral:

S'ofereixen un total de 4 ajuts, el finançament dels quals prové de la Diputació de Lleida. Podran sol·licitar aquests ajuts aquells estudiants de doctorat en ciències de la salut que estiguin esgotant una beca predoctoral concedida en concurrència competitiva, i que estiguin matriculats en el programa de doctorat en salut de la UdL.

La beca predoctoral que gaudeixi el candidat haurà de finalitzar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Els ajuts tindran una durada màxima d'un any, i consistiran en un import total de 20.000€ anuals per ajut, destinats a cobrir la remuneració del beneficiari. La quantia de l'ajut podrà ser incrementada a voluntat per part dels grups de recerca sol·licitants, mitjançant fons propis específicament destinats a aquesta finalitat.

El treball a desenvolupar pels candidats durant l'any de l'ajut estarà emmarcat dins del seu projecte de tesi, que haurà d'ésser dirigit per un IP o tutor científic adscrit a un grup de recerca de l'IRBLleida.

Els formularis de sol·licitud d'aquesta modalitat es poden descarregar aquí.

La memòria del treball a desenvolupar es pot descarregar aquí.