← Altres convocatòries

Premis a les millors publicacions de recerca de l'IRBLleida - RESOLUCIÓ

Data tancament:

Convocatòria de premis a les millors publicacions de recerca en les següents categories:

- Millor publicació de recerca per a un investigador/a predoctoral adscrit a l'IRBLleida l'any 2017. Veure convocatòria.

- Millor publicació de recerca per a un facultatiu o resident adscrit a l'Àrea Sanitària de Lleida l'any 2017. Veure convocatòria.

- Millor publicació de recerca per a un/a Infermer/a, Fisioterapeuta o Llevador/a adscrit a l'Àrea Sanitària de Lleida l’any 2017. Veure convocatòria.

Es convoca un premi de 500 € al millor article. Es consideraran articles publicats oficialment o pendents de publicar (ahead of print) i accessibles al públic durant l'any 2017, amb la condició que es presenti la carta d'acceptació de la publicació. 

BASES:

  • Primer autor (o co-primer) d'una publicació de recerca, principalment feta a l'Àrea Sanitària de Lleida l'any 2017.
  • Cap investigador podrà presentar més d'un article.
  • Un cop designat el guanyador/a, la persona guardonada farà una xerrada sobre la publicació a la Jornada d'acollida a nous investigadors de l'IRBLleida al maig-juny de l'any 2018.
  • S'admetran els articles pendents de publicar (ahead of print) amb la condició que es presenti la carta d'acceptació de la publicació.

Es valorarà:

  • Factor Impacte Normalitzat (70%).
  • Opinió consensuada dels membres del comitè avaluador sobre la importància i la qualitat del treball presentat, independentment del factor d'impacte de la revista de publicació (30%).

El comitè de membres de la Comissió de Docència de l'IRBLleida s'encarregarà de la valoració.

Cal presentar la carta de solꞏlicitud que s'adjunta, així com una còpia de l'article a la consergeria de l'IRBLleida (edifici Biomedicina I i II, adjacent a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida). Els documents seran registrats i s'entregarà una fotocòpia del registre d'entrada.

Terminis: Recepció de la documentació a partir de l'11 d'abril de 2018.

Data límit per presentar la documentació: fins a les 12 hores del dilluns 30 d'abril de 2018.

Desprès de la valoració es publicarà la resolució a la pàgina web de l'IRBLleida: www.irblleida.cat

La dotació econòmica del premi (500 €) es farà efectiva mitjançant la presentació de factures relatives a despeses relacionades amb activitats formatives o de recerca (viatges, llibres, jornades, cursos, traduccions d'articles, factures de revistes, etc), la presentació dels justificants s'ha de fer abans del 31 de desembre de 2018. És condició sine qua non per rebre el premi, que es faci la presentació del treball en la jornada d'acollida dels nous investigadors al maig-juny de 2018.

RESOLUCIÓ