← Altres convocatòries

Caixaimpulse 2018

Data tancament:

Data límit per enviar mostra d'interès: Divendres, 13 de abril de 2018

Data límit de presentació a l’IRBLleida: Dijous, 25 de abril de 2018.

Tipus: Projecte de Valorització

Agència finançadora: Fundació bancaria "La Caixa".


La convocatòria per presentar Projectes al Programa Caixaimpulse ja està oberta. El programa està dirigit a investigadors que desitgin explotar i comercialitzar resultats protegits o protegibles de la seva recerca i que requereixin de validació i desenvolupament.

Els interessats en presentar-se a aquesta convocatòria hauran d'enviar un correu a la direcció projects(ELIMINAR)@irblleida.cat amb la seva mostra d'interès abans del dia 13 de abril.

El dia 20 de abril haurem d'haver rebut els pressuposts de los projectes per a poder revisar-los.

El text complet de la sol·licitud i els documents complementaris per a presentar-se a la convocatòria cal haver-los rebut a la direcció projects(ELIMINAR)@irblleida.cat, de forma improrrogable el dia 25 de abril.

El fet de no respectar aquests terminis implicarà que l'Oficina de Gestió no garantirà que es pugui presentar el Projecte.

Les candidatures s'han de presentar en anglès.

El programa Caixaimpulse inclou:

  • Recolzament financer pel desenvolupament d'un pla de valorització que inclogui comercialització i implementació comercial.
  • Mentors que t'acompanyaran en el desenvolupament del projecte.
  • Contacte amb empreses, emprenedors i inversors per a validar els plans de valorització y generar oportunitats de negoci.
  • Formació en àrees clau: gestió de projectes, transferència de tecnologia, eines de finançament, comercialització, i negociació.

El programa recolzarà projectes d'àrees de Ciències de la vida, Mèdiques i de la Salut, basats en béns protegits o protegibles resultants d'activitats de recerca i/o innovació.

Se consideraran projectes dins dels següents camps:

  1. Ciències de la Vida: Biomatemàtiques, biologia cel·lular, biologia humana, bioquímica i biologia molecular, fisiologia humana, genètica, immunologia, microbiologia i neurociències.
  2. Ciències Mèdiques i de la Salut: Ciències clíniques, epidemiologia, medicina forense, medicina ocupacional, medicina interna, ciències nutricionals, patologia, farmacodinàmica, farmacologia, medicina preventiva, psiquiatria, salut pública, cirurgia i toxicologia.

L'entitat beneficiaria haurà de designar dos individus a càrrec dels plans de valorització i comercialització/negoci, que hauran de ser capaços d'assistir al Programa:

  1. El Investigador o líder del projecte (Project Leader).

El Project Leader podrà ser, o no, el director del projecte de recerca generador dels actius. Serà l'individu que liderarà el projecte de valorització i la transferència de los béns al mercat.

Aquest Project Leader haurà de dedicar-se de forma exclusiva o casi exclusiva al projecte de validació pel que fa a la idea de negoci o la transferència al mercat.

Cal que assisteixi, almenys, al 80% de les activitats del Programa. En certes excepcions, quan el Project Leader no pugui assistir degut als seus compromisos professionals, podrà ser representat por un leader delegat. No obstant, aquestes substitucions no podran superar el 20% del total d'esdeveniments obligatoris.

  1. Un representant del Beneficiari (Transfer Team Representative).

Serà algú que sigui part de la oficina de transferència de la entitat beneficiaria que estigui directament implicat en el Projecte. Es altament recomanable que el Transfer Team Representative assisteixi a les activitats del Programa, però no es obligatori.

L'import sol·licitat podrà ser d'entre 50.000€ i 100.000€:

Una concessió de 50.000€ s'ha de sol·licitar  en el moment de presentació de la sol·licitud.

Una concessió extra d'entre 20.000€ i 50.000€ es pot sol·licitar després que s'hagi revisat el Pla de Valorització durant la primera meitat del Programa. Aquesta concessió extra l'ha d'aprovar la Comissió Executiva de Caixaimpulse basant-se en la justificació clara de necessitar aquest increment i el feedback del tutor.

Para més informació, podeu consultar la pàgina web de la convocatòria:

https://caixaimpulse.com/es/programme