← Altres convocatòries

Ajudes a la Investigació en Ciències de la Vida i de la Materia

Data tancament:

Data d'inici: Dimarts, 1 de maig de 2018

Data límit de presentació al'IRBLleida: Dijous, 24 de maig de 2018

Tipus: Projectes

Organisme finançador: Fundación Ramón Areces


Resum:

Per aquesta convocatòria cada equip investigador pot presentar una sola proposta que haurà d'estar dins de les següents temàtiques:

  • Malalties rares
  • Medicina de precisió y càncer
  • Sepsis: alerta precoç, prevenció i tractament
  • Esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i Esclerosi múltiple (EM). Etiologia molecular i nous tractaments
  • Diàleg intercel·lular i Interactoma: implicacions patològiques
  • Seguretat alimentària i biotecnologia
  • Energia renovable: materials i processos
  • Grafè, àtoms, clústers i nanopartícules metàl·liques. Fonaments i aplicacions
  • Materials superconductors d'alta temperatura

Es recolzaran de forma preferent a investigadors espanyols joves com a investigadors principals.

Els equips hauran de desenvolupar el seu treball dins d'un mateix Centre, encara que també pugui formar part de l'equip algun investigador d'un altre Centre, encarregat d'una tasca concreta.

La quantitat de l'ajuda sol·licitada ha de guardar relació amb el nombre d'investigadors implicats en el projecte. En tot cas la quantitat màxima no podrà excedir els 160.000€ per tres anys. Aquesta ajuda no finançarà personal dedicat al projecte.

La sol·licitud es farà a través del formulari online disponible a la pàgina web de la Fundación Ramón Areces. L'enllaç web per a les sol·licituds estarà obert, exclusivament, des de l'1 al 31 de maig de 2018.

Per més informació, consulti les bases aquí.