← Altres convocatòries

Ajudes Fundación Merck Salud de Investigació en Resultats de Salut

Data tancament:

Tipus: Projecte

Organisme finançador: Fundación Merck Salud


Resum:

La recerca en resultats en salut pretén analitzar i quantificar els resultats que generen diferents intevencions sanitàries en condicions de pràctica mèdica habitual, amb la finalitat d’evaluar si determinats serveis sanitaris aconsegueixen mantenir o augmentar la salut dels individus, i principalment dels dos resultats finals de major interès: la qualitat y la quantitat de vida.

Es finançarà una Ajuda dotada amb 10.000€, amb una duració mínima de 1 any i màxima de 3 anys.

Per més informació:

Ayudas Fundación Merck Salud de Investigación en resultados en Salud