← Altres convocatòries

Joint Transnational Call 2022

Data tancament:

  • L'objectiu de la convocatòria és permetre al personal investigador de diferents països establir una col·laboració eficaç en un projecte de recercainterdisciplinària comuna basat en la complementarietat i l'intercanvi de coneixements, amb l'impacte esperat per a utilitzar els resultats en el futur en benefici dels pacients.
  • Tema: Desenvolupament de noves eines analítiques i vies per a accelerar el diagnòstic i facilitar el seguiment diagnòstic de les malalties rares. Les propostes de recerca han de cobrir almenys una de les següents àrees:
    • Diagnòstic basat en el fenotip.
    • Recerques de marcadors pronòstics/biomarcadores per al diagnòstic primerenc i el seguiment.
    • Estratègies funcionals per a estratificar globalment les variants de significat desconegut (VUS) per al seu ús clínic.
    • Desenvolupament de models de vies que permetin el diagnòstic, especialment per a malalties recentment descobertes que puguin compartir mecanismes moleculars subjacents amb malalties ja conegudes.

És possible utilitzar models cel·lulars i animals per a la validació dels nous enfocaments de diagnòstic en els subtemes enumerats anteriorment quan sigui pertinent.