← Altres convocatòries

Projectes AECC 2022

Data tancament:

Llavor AECC

Objectiu: Finançar la generació de noves oportunitats innovadores de recerca sobre el càncer que, si tenen èxit, puguin concretar-se en projectes de recerca sòlids.

Durada: 2 anys

Pressupost: 20,000 euros

Data límit: 25 novembre, 2021 (15.00)

Enllaç: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/ideas-semilla-aecc-2022


Projectes Generals AECC

Objectiu: Donen suport a projectes de qualitat en càncer de línies ja establertes perquè puguin continuar avançant en l'obtenció de resultats.

Durada: 3 years

Pressupost: 300,000 euros

Data límit: 16 desembre, 20201 (15.00)

Enllaç: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-generales-aecc-2022


Projectes Estratègics AECC

Objectiu: Finançar projectes de recerca estratègics per a la AECC i els pacients de càncer. Projectes d'epidemiologia, cures pal·liatives, radioteràpia oncològica i cirurgia oncològica.

Durada: 3 years

Pressupost: 150,000 euros

Data límit: 16 desembre, 20201 (15.00)

Enllaç: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-estrategicos-aecc-2022


Projectes Coordinats AECC

Objectiu: Promoure la recerca col·laborativa a través de grups de recerca multidisciplinàries que responguin a una necessitat clínica existent.

Durada: 5 anys

Pressupost: 1,200,000€

Data límit: 16 desembre, 2021 (15.00)

Enllaç: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/proyectos-coordinados-aecc-2022


Estudis Clínics AECC

Objectiu: Estudis clínics multicèntrics i independents no promoguts per la indústria farmacèutica que responguin a les necessitats clíniques dels pacients amb càncer o a una idea innovadora.

Durada: 5 anys

Pressupost: 1,000,000€

Data límit: 27 gener, 2022 (15.00)

Enllaç: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/estudios-clinicos-2021


LAB AECC

Objectiu: Fer costat als grups emergents perquè consolidin les seves línies de recerca en càncer, mitjançant la concessió d'ajudes a projectes de qualitat amb una clara orientació traslacional realitzats íntegrament a Espanya.

Durada: 3 anys

Pressupost: 300,000€

Data límit: 27 gener, 2022 (15.00)

Enllaç: https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos/lab-aecc-2022