← Altres convocatòries

Ajudes per a la mobilitat del personal investigador

Data tancament:

Data d'inici: Dimecres, 14 de febrer de 2018

Data límit de presentació a l'IRBLleida: Divendres, 9 de març de 2018

Tipus: Mobilitat

Organisme finançador: ISCIII


Resum:

Acció per a finançar l’estada d’investigadors segons dues modalitats diferents:

  • Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del SNS (M-BAE)

Es finançaran les estades a institucions nacionals i estrangeres de prestigi per a l’aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació. La durada de les estades serà d'entre 2 i 12 mesos. Han de començar l'any 2019.

Poden sol·licitar aquestes ajudes el personal amb activitat assistencial, els investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS i I3 i els investigadors principals dels projectes de recerca en salut concedits a les convocatòries 2015, 2016 i 2017 de l’AES.

  • Mobilitat de personal investigador contractat en el marc de l’AES (M-AES)

Es finançaran les estades a centres estrangers d’I+D o en Centres d’Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d’Excel·lència María de Maeztu amb la finalitat de millorar la seva formació i competència en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica. La durada de les estades serà d’entre 2 i 6 mesos, excepte pels contractes Sara Borrell, que podran durar fins a 12 mesos. Han de començar l’any 2019.